5.4. Temel Yetkinlik Tercihi

 

5.3. Değer Sunumu Tercihi

100

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

FARKLILAŞMA STRA

TE

JİSİ

Ahi Evran Üniversitesi değer sunumu tercihi yaparken bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve 
ihtisaslaşması çerçevesinde bölgenin ihtiyaç ve önceliklerine göre hareket ederek; tarım, hayvancılık, 
jeotermal ve sanayi alanındaki girişimlerini artıracaktır. Bu kapsamda ilimizde bulunan ve uçak lastiği gibi 
stratejik alanlarda üretim yapan Petlas firması ile işbirliği yaparak, “Lastik-Plastik” ön lisans programını 
açmıştır. Ayrıca matematik-mühendislik ve doğa bilimlerini kapsayan disiplinler arası bir program özelliği 
gösteren İleri Teknolojiler Anabilim Dalı’nda lisansüstü programlar açmıştır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi ihtisaslaşma alanında ihtiyaç duyacağı akademik kadroyu oluşturmak ve bilimsel çalışmaları yapmak 
üzere yüksek lisans programını açmıştır. 2017-2018 Akademik Yılı’nda doktora programı açma şartlarına da 
ulaşılmış olacaktır. Jeotermal Kaynaklı Sağlık ve Rehabilitasyon Projeleri, Sürdürülebilir Tarım ve Hayvancılık 
Projeleri ve Sanayi İşbirliği Projeleri ile ilgili çalışmalar ve kaynaklar artırılmıştır. Bu projeler geliştirilerek 
Üniversite bu alanlarda uzmanlık kazanacak, bölgede rekabet üstünlüğü elde edecektir.

Ahi Evran Üniversitesi birimler bazında yapılanırken ve gelişirken bölgenin ihtiyaçları göz önüne alınmaktadır. 
Bu bağlamda bölgemizdeki tüm dış paydaşlarla işbirliği yapmakta, bölgesel kalkınmada önemli bir rol 
üstlenmektedir. Dış paydaşlarla iş birlikleri gelişerek devam ederken, Üniversite özkaynakları, imkânları ve 
personel nitelikleri de sürekli gelişmektedir.

Üniversiteye bağlı birimlerde görev yapan personeller, nitelik itibariyle bölgesel kalkınmaya hizmet edebilecek 
özellikler taşımaktadır. Üniversitenin bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması olarak belirlenen 
farklılaşma stratejisinde belirlenen alanlardaki içsel güçlü yönleri şu şekildedir; 

• Bitki ve hayvan hastanelerinin kurulmasına ilişkin çalışmaların yürütülüyor olması,
• Bilimsel bakış açısıyla fikir üretebilen akademik personele sahip olunması,
• Bölgenin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek birimlere (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Eğitim

Fakültesi, Ziraat Fakültesi gibi) sahip olunması,

• Akademik özgürlüğü ve kaliteyi önceleyen bir yönetim anlayışının olması,
• Üniversitenin içinde bulunduğu kültürel doku ile birlikte eğitim öğretim dinamiklerine sahip olması,
• Şehrin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda analiz yapabilecek teknik cihaz, malzeme ve laboratuvar

imkânına sahip olunması,

• Kamu kurumları ile üniversite arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin gelişmiş olması,
• Jeotermal su kaynaklarının olması ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Merkezinin bulunması.

Ahi Evran Üniversitesi’ni bölgedeki diğer üniversitelerden ayıran bu güçlü yönleri dâhilinde yaptığı çalışmalar 
ve rekabet üstünlüğü elde edeceği alanlarda fizibilite çalışmaları ve yetkinlik analizleri tarafsız bakış açısıyla 
belirlenmiştir. Projeler ve sektörler bazında temel yetkinlikler şu şekildedir;

• Artan talebi karşılayabilmek ve jeotermal kaynaklardan daha fazla yararlanabilmek amacıyla büyük

ve entegre bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış;