101

w

w

w

.ahievran.edu.tr

FARKLILAŞMA

STRATEJİSİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Merkez Yerleşke içerisinde 100’ü yataklı, 200’ü ayaktan olmak üzere günlük 300 hasta kapasiteli 15.000 
m² kapalı alana sahip Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Araştırma Hastanesi ve Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kompleksi inşaatı başlatılmıştır. Hizmete açılacak olan hastane ileride 
150 yataklı ve en az 500 ayaktan hastaya bakabilecek kapasiteye çıkarılacak şekilde dizayn edilmiştir. 
Ülkedeki jeotermal kaynaklı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin hiçbirinde bu kapasite mevcut 
değildir. Diğer yandan söz konusu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi istenildiğinde modüler olarak 
300 yatak kapasitesine kadar artırılabilecektir. Kompleks içerisinde ana tesise ek olarak Geleneksel Ve 
Tamamlayıcı Araştırma Uygulama Merkezi ve termal kür klinikleri yer alacaktır. Termal kür klinik parkı 
ve rehabilitasyon merkezi olarak tasarlanan bu kompleks içinde ayaktan poliklinik hizmetleri, yataklı 
tedavi ünitelerinde rehabilitasyon hizmetleri ile birlikte özellikle rehabilitasyon hastaları için gerekli 
multidisipliner sağlık hizmeti, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, protez-ortez hizmeti ve 
radyoloji, kemik dansitometresi, EMG ve biyokimya vb. laboratuvar hizmetlerine de yer verilebilecektir.

• Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında ikisi profesör olmak

üzere toplam 10 öğretim elemanı ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimi (fiziyatrist) 
verilmektedir. Bölgede önemli bir yere sahip olan ve il için gelir getirici özelliği olan jeotermal kaynaklı 
sağlık merkezinde toplam 7 öğretim elemanı bulunmakta ve tedaviye yönelik hizmetler yanında bölge 
ve ülkenin ihtiyaç duyduğu 5 ayrı ünitede fizik tedavi alanında yardımcı sağlık personeli (fizyoterapist) 
yetiştirilmektedir. Bu veriler ışığında fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren toplam 17 
öğretim elemanı mevcuttur. Alternatif tedavi yöntemlerini de uygulayabilen öğretim elemanları 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma Uygulama Merkezi açılmasına yönelik bir proje çalışması 
yürütmektedir. Fizik, Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında bulunan iki profesör öğretim üyesi 
rehabilitasyon alanında tecrübeli olup, algoloji alanında yan dal uzmanlığına da sahiptir.

• Başta Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi olmak üzere diğer birimlerde il

açısından ekonomik potansiyel vaat eden yenilenebilir enerji konularında çalışma yapabilecek uzman 
kişiler bulunmaktadır. Bu kapsamda güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve biyogaz üretimi alanlarındaki 
projeleri yürütebilecek, teknik destek ve danışmanlık hizmeti verebilecek sayıda ve nitelikte öğretim 
elemanları mevcuttur. Kampüs alanının elektrik ihtiyacını karşılayacak 1 MW’lık ve yaklaşık 1.000.000 €
bütçeli güneş enerjisi santrali projesi hazırlanmış ve Maliye Bakanlığı’nca değerlendirmeye alınmıştır.

• Tarım ve Hayvancılık alanında bölgenin ihtiyaç ve sorunlarına çözümler üretebilecek sayıda ve nitelikte

öğretim elemanı mevcuttur. Ziraat Fakültesi bünyesinde, meyve-sebzecilik, seracılık, yem bitkileri 
üretimi, mera ıslahı, hububat, ayçiçeği, nohut ve şeker pancarı tarımı gibi konularda uzman personeller 
bulunmaktadır. Bunun yanında bölgede önemli bir ekonomik faaliyet alanı olan büyükbaş hayvancılık 
konusunda çalışma yürüten öğretim elemanları bulunmaktadır. Üniversiteye bağlı Tarımsal Araştırma 
ve Uygulama Merkezi (TUAM), öğretim elemanlarının bölgesel kalkınmaya ilişkin çalışmaları için 
önemli bir altyapı imkânı sunmaktadır. Ahi Evran Üniversitesi öğretim elemanları tarafından hazırlanan 
ve bölgedeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme projeleri Bilimsel 
Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon birimi tarafından öncelikli olarak desteklenmektedir. Halen 
öğretim elemanlarınca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen yaklaşık 1.000.000 
TL bütçeli 4 adet Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) destekli projeler 
yürütülmektedir.