T.C.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

STRATEJİK PLAN

20

17

21

 

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME: 

AMAÇ, HEDEF VE 

STRATEJİLERİN 

BELİRLENMESİ