105

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hedef 1.3: Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için 
yılda 2 adet yeni bölüm/program açılacaktır.

Performans Göstergesi 1.3.1:  Açılan yeni bölüm/program sayısı

Performans Göstergesi 1.3.2: Açılan yeni bölüm/programlardan sektörlerin memnuniyeti

Performans Göstergesi 1.3.3: Yeni açılan bölüm/programlardan mezun olanların bölgedeki 
kuruluşlar tarafından istihdam edilme oranı

Strateji 1.3.3.1: Bölüm/programların açılmasında ve güncellenmesinde sektörel öncelikler 
gözetilecektir.

Strateji 1.3.3.2: Yeni açılacak bölüm/programlara nitelikli akademisyenler kazandırılmasına 
öncelik verilecektir.

Strateji 1.3.3.3: Programların yürütülmesinde sektörlerin nitelikli insan kaynaklarından 
faydalanılacaktır.

Strateji 1.3.3.4: Yeni açılacak bölüm/programlarda eğitim gören öğrencilerin bölgedeki 
kuruluşlarda staj yapma imkânları geliştirilecektir.

Sorumlu Birim: Akademik Birimler

Hedef 1.4: Bölgenin doğal, tarihî ve kültürel değerlerini tanıtıp geliştirmeye yönelik olarak her yıl 5 
adet faaliyet yapılacaktır.

Performans Göstergesi 1.4.1: Yapılan/yaptırılan faaliyet sayısı

Strateji 1.4.1.1: Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine yönelik atlas oluşturulacaktır.

Strateji 1.4.1.2: Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına yönelik sergi ve müzecilik 
faaliyetlerine öncelik verilecektir.

Strateji1.4.1.3: Halkın katılımını sağlayacak kültürel etkinliklere öncelik verilecektir.

Strateji 1.4.1.4: Yapılacak etkinliklerin duyurulmasında yaygın iletişim araçları etkin olarak 
kullanılacaktır.

Strateji 1.4.1.5: Eğitim programlarının ve etkinliklerin tasarlanmasında ahilik kültürüne öncelik 
verilecektir.

Sorumlu Birim: Akademik Birimler