Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Önceleyen, Ulusal ve Uluslararası Akreditasyona Sahip, 
Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek

AMAÇ 2

106

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 2.1: Hâlihazırda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti yürüten birimlerden 5 tanesinde ulusal 
veya uluslararası akreditasyon sağlanacaktır.

Performans Göstergesi 2.1.1: Akreditasyona sahip birim sayısı

Strateji 2.1.1.1: Eğitim-öğretimde Bologna süreçlerine uyum sağlanacaktır.

Strateji 2.1.1.2: Araştırma merkezleri akreditasyon odaklı yapılandırılacak ve iyileştirilecektir.

Strateji 2.1.1.3: Birim/bölüm bazında akreditasyon çalışmalarına öncelik verilecektir.

Sorumlu Birim: Akademik Birimler

Hedef 2.2: Ulusal-uluslararası işbirliği ve değişim programlarına katılım her yıl %10 oranında 
artırılacaktır.

Performans Göstergesi 2.2.1: Değişim programlarına katılanların sayısı

Strateji 2.2.1.1: AB ülkeleri ile Erasmus programı kapsamında anlaşma sayısı artırılacaktır.

Strateji 2.2.1.2: Mevlana programı kapsamında anlaşma sayısı artırılacaktır.

Strateji 2.2.1.3: Öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve ortak araştırma yapılması ile ilgili proje/
etkinliklere öncelik verilecektir.

 Sorumlu Birim: Akademik Birimler

Hedef 1.5: Yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim, araştırma, 
danışmanlık ve teknik hizmetlerin sunulmasına yönelik olarak her yıl 2 adet protokol imzalanacaktır.

Performans Göstergesi 1.5.1: İmzalanan protokol sayısı

Strateji 1.5.1.1: Kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bölgenin aciliyet arz eden ihtiyaçları 
önceliklendirilecektir.

Strateji 1.5.1.2: Sertifikasyona dayalı eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.

Strateji 1.5.1.3: Sunulacak hizmetlerde paydaşların katılım ve desteğine öncelik verilecektir.

Strateji 1.5.1.4: Bölgedeki ilgili taraflarla işbirliği modelleri geliştirilecektir.

Sorumlu Birim: Rektörlük