Sahip Olduğu Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanabilen, Yeni Kaynaklar Üretebilen 
Girişimci Bir Üniversite Olmak

AMAÇ 3

108

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 3.1: Üniversite bütçesinin yılsonu ödeneği baz alınarak kullanım oranı %85’e çıkarılacaktır.

Performans Göstergesi 3.1.1: Üniversite bütçesinde gerçekleşen harcama/yılsonu ödenek toplamı

Strateji 3.1.1.1: Yöneticilerin mevzuatı uygulama kapasitesi geliştirilecektir.

Strateji 3.1.1.2: Yöneticilerin mevzuata uyum ve uygulama farkındalığı artırılacaktır.

Strateji 3.1.1.3: Stratejik plan, eylem planı ve performans programının uygulama etkinliği 
artırılacaktır.

Strateji 3.1.1.4: Merkezi kuruluşlarla işbirliği geliştirilecektir.

Sorumlu Birim: Rektörlük

Hedef 3.2: Öğrenci başına düşen altyapısı tamamlanmış fiziki alan büyüklüğü %20 artırılacaktır.

Performans Göstergesi 3.2.1: Tamamlanan fiziki alan yüzölçümü/toplam öğrenci sayısı

Strateji 3.2.1.1: Yardımseverlerin üniversiteye mali katkısı artırılacaktır.

Strateji 3.2.1.2: Fiziki altyapısı zayıf olan birimlerin altyapısı güçlendirilecektir.

Strateji 3.2.1.3: Yeni kamu taşınmazlarının üniversiteye tahsisine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Sorumlu Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Hedef 2.6: Bölgede ortaöğretimi tamamlayan öğrencilerin Ahi Evran Üniversitesini tercih edebilirliği 
artırılacaktır.

Performans Göstergesi 2.6.1: İlgili yılda İlden Ahi Evran Üniversitesine yerleşenlerin sayısı/ 
ilden toplam yükseköğretim kurumlarına yerleşenlerin sayısı

Strateji 2.6.1.1: Bölgedeki eğitim kurumlarında Üniversitenin birim/bölüm bazında tanıtımına 
ağırlık verilecektir.

Strateji 2.6.1.2: Bölgedeki eğitim kurumlarındaki öğrenci, veli ve eğitimcilere yönelik kampüs 
tanıtımına ağırlık verilecektir. 

Strateji 2.6.1.3: Üniversiteyi tercih edecek öğrencilere bölgedeki paydaşlarla birlikte burs 
imkânlarının sağlanmasına öncelik verilecektir. 

Sorumlu Birim: Akademik Birimler