110

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Özgün ve Nitelikli Araştırmalarla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilim, Sanat ve Tek-
nolojiye Katkı Sağlayarak Yenilikçi Üniversite Olmak

AMAÇ 4

Hedef 4.1: Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı %50 artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 4.1.1:  Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı / tüm 
öğretim elemanları

Strateji 4.1.1.1: Laboratuvarların daha yoğun kullanılması teşvik edilecektir. 

Strateji 4.1.1.2: Üniversitemizin araştırma altyapısı daha etkin ve verimli kullanılacaktır.

Strateji 4.1.1.3: Üniversiteye nitelikli akademik ve idari personel kazandırılacaktır.

Strateji 4.1.1.4: Proje hazırlama eğitim modülleri geliştirilecektir.

Strateji 4.1.1.5: Akademik başarı gösteren öğretim elemanları ödüllendirilecektir.

Strateji 4.1.1.6: Araştırmaların teşvik edilmesinde BAP imkânları daha etkin kullanılacaktır. 

Sorumlu Birim: Akademik Birimler

Hedef 4.2: Üniversitedeki laboratuvar kapasitesi artırılacaktır.

Performans Göstergesi 4.2.1: Yeni laboratuvar sayısı/toplam laboratuvar sayısı

Performans Göstergesi 4.2.2: Laboratuvarlarda çalışan sayısındaki artış

Performans Göstergesi 4.2.3: Laboratuvarlardan faydalanan sayısındaki artış

Performans Göstergesi 4.2.4: Laboratuvarlarda yapılan analiz ve uygulama sayısındaki artış

Strateji 4.2.4.1: Açılacak yeni laboratuvarlarda uygulamalı derslere öncelik verilecektir.

Strateji 4.2.4.2: Binaların fiziki altyapısı iyileştirilecektir. 

Strateji 4.2.4.3: Laboratuvar ve uygulamalarda nitelikli personel istihdamına öncelik verilecektir. 

Sorumlu Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Hedef 4.3: Sanatsal faaliyetlerin yürütüleceği 2 adet yeni merkez kurulacaktır.

Performans Göstergesi 4.3.1: Kurulan yeni merkez sayısı

Strateji 4.3.1.1: Sanatsal faaliyetlerde yerel değerler öne çıkarılacaktır.

Strateji 4.3.1.2: Sanatla ilgili nitelikli personel sayısı artırılacaktır.

Strateji 4.3.1.3: Bölgedeki sanatla ilgili diğer merkezlerle işbirliği yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Rektörlük