111

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hedef 4.4: Uluslararası düzeyde 3 adet araştırma kurumu ile işbirliği anlaşması yapılacaktır.

Performans Göstergesi 4.4.1: İşbirliği yapılan araştırma kurumu sayısı

Strateji 4.4.1.1: Fon desteği sağlayan kuruluşlarla bilim toplum projeleri geliştirilecektir.

Strateji 4.4.1.2: Etkin bir dış ilişkiler politikası izlenecektir.

Strateji 4.4.1.3: Tarih ve kültür bağımız olan coğrafyalarda işbirlikleri geliştirilecektir.

Strateji 4.4.1.4: Yurt dışı doktora ve doktora sonrası programlara katılım teşvik edilecektir.

Sorumlu Birim: Rektörlük

Hedef 4.5: 2018 yılı sonuna kadar Teknoloji Transfer Ofisi kurularak işler hâle getirilecektir.

Performans Göstergesi 4.5.1: Teknoloji Transfer Ofisi kurulması işlemlerinin tamamlanma oranı

Strateji 4.5.1.1: Fiziki imkânlar geliştirilecektir.

Strateji 4.5.1.2: Nitelikli personel istihdamına öncelik verilecektir.

Strateji 4.5.1.3: Paydaşlarla etkin işbirliğine gidilecektir.

Strateji 4.5.1.4: Teknoloji Transfer Ofisi’nin tasarlanmasında yenilikçi yaklaşımlar benimsenecektir.

Sorumlu Birim: Rektörlük

Hedef 4.6: Üniversitenin bölgedeki paydaşlarıyla birlikte teknoloji ve yenilik kapasitesinin gelişimine 
yönelik her yıl 3 adet proje yapılacaktır.

Performans Göstergesi 4.6.1: Yapılan proje sayısı 

Strateji 4.6.1.1: İhtiyaç analizi odaklı projeler geliştirilecektir. 

Strateji 4.6.1.2: Proje takip sistemi etkin bir şekilde yönetilecektir.

Strateji 4.6.1.3: Nitelikli personel istihdamına öncelik verilecektir. 

Strateji 4.6.1.4: Proje ekibine yönelik olarak teşvik sistemi getirilecektir.

Strateji 4.6.1.5: Araştırmacılar öncelikli ve yenilikçi alanlara yönlendirilecektir.

Sorumlu Birim: Akademik Birimler