Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek

AMAÇ 1

116

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 1: Bölgedeki potansiyel enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik 3 
adet yeni proje veya faaliyet yapılacaktır.

Performans Göstergesi 1: Yapılan yeni proje/faaliyet sayısı

Strateji 1:  Dış paydaşlarla birlikte bölgenin enerji potansiyeli ile ilgili envanter çalışması 

yapılacaktır.

Strateji 2:  Dış paydaşlarla işbirliği içerisinde ortak projeler geliştirilecektir. 

Strateji 3:  Düşük maliyetli ve yenilenebilir enerji sistemleri tercih edilecektir.

Hedef: Bölgedeki potansiyel enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik 

3 adet yeni proje veya faaliyet yapılacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Kurumlar arasında gerekli 

koordinasyon sağlanamaması 
ve mali desteğin 
bulunamaması

2-  Uzmanlığa haiz yeterli 

sayıda proje ekibinin 
oluşturulamaması

1-   Kurumlar arası ön 

görüşme yapılarak işbirliği 
protokollerinin yapılması

2-   Proje eğitimleri ve 

danışmanlık hizmetlerinin 
verilmesi

3-   Mali destek sağlayan 

kurumların proje çağrılarının 
takip edilmesi

4-   Üniversite kaynaklarının 

bu hedefe yönelik olarak 
önceliklendirilmesi.