Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek

AMAÇ 1

117

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hedef 2: Bölgesel tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli 10 
adet ulusal ve 1 adet uluslararası proje yapılacaktır. 

Performans Göstergesi 1: Yapılan proje sayısı

Strateji 1: Bölgenin tarım ve hayvancılık envanteri çıkarılacaktır.

Strateji 2: Bitki ve hayvan ıslahına yönelik projelere öncelik verilecektir.

Strateji 3:  Paydaşlarla birlikte bölgenin su ürünleri potansiyeli ortaya çıkarılacaktır.

Strateji 4:  Tarım ve hayvancılıkta temayüz etmiş ülkelerle işbirliği modelleri geliştirilecektir.

Hedef: Bölgesel tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli 

10 adet ulusal ve 1 adet uluslararası proje yapılacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Proje ekiplerinin 

kurulamaması veya kurulmuş 
ekibin dağılması

2-   Proje sayısına ulaşılamaması
3-   Yeterli mali desteğin 

sağlanamaması

4-   Bölgede yeterli proje 

talebinin oluşmaması

1-   Projelere yönelik fizibilite 

çalışmalarının yapılması

2-   Proje havuzunun 

oluşturulması

3-   Paydaşlara yönelik eğitimlerin 

verilmesi

4-   Proje desteklerinin 

çeşitlendirilmesi