10

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

REKTÖR S

UNUŞU

REKTÖR SUNUŞU

Üniversiteler insanlığın ortak aklını geliştiren ve yöneten evrensel kurumlardır. İnsanlık adına bilgi üreten 
ve ürettiği bilginin insanlık yararına nasıl kullanılacağını gösteren üniversitelere müreffeh bir toplum inşa 
etmede önemli rol düşmektedir. Üniversitelerin bir diğer görevi de insanlık değerleriyle yaşanabilir bir 
dünyanın oluşumu ve devamına katkı sağlayacak insanlık değerlerinin üretilmesi ve paylaşılması olmalıdır.

Bugün her şeyi çıkar temelinde ele alan, insanlığa acı, gözyaşı ve eşitsizliği reva gören değer yoksunu bir dünya 
sistemiyle karşı karşıyayız. Günümüzde üniversiteler, bilgi üretmedeki üstünlüğünü bir sömürge mantığıyla 
kullanan ve sahip olduğu gücü küreselleştiren egemen dünya devletlerinin motoru gibi çalışmaktadırlar. 
Kadim ve köklü medeniyetimizin inşasında önemli rol üstlenen üniversitelerimiz, geçirdiği fetret döneminin 
ardından, medeniyetimizi yeniden ihya edebilir mi?  Bizler, ürettiği bilgiyi insanlığın hayrına kullanmayan bu 
sistemi dönüştürebilir miyiz? Bu soruları cesaretle yanıtlayabilmeliyiz: Evet, bizler adanmış yüreklerle bilgiyi 
insanlık için üretebiliriz. Ürettiğimiz bilgiyi insanlığın yararına kullanabiliriz. 

Medeniyetimizin yeniden ihyası için önce bir bilince, ardından da niteliğiyle temayüz etmiş güçlü bir kadroya 
ihtiyacımız var. Bu kadroya insanlığın en değerli varlığı olan bilginin ve irfanın peşinden koşan mücevher 
avcıları gibi bakılmalı ve önem verilmelidir. Biliyoruz ki medeniyet tasavvuru önce bilinçle başlar. Temelinde