Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek

AMAÇ 1

118

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 3: Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının 
yetiştirilmesi için yılda 2 adet yeni bölüm/program açılacaktır.

Performans Göstergesi 1:  Açılan yeni bölüm/program sayısı

Performans Göstergesi 2: Açılan yeni bölüm/programlardan sektörlerin memnuniyeti

Performans Göstergesi 3: Yeni açılan bölüm/programlardan mezun olanların bölgedeki kuruluşlar 
tarafından istihdam edilme oranı

Strateji 1: Bölüm/programların açılmasında ve güncellenmesinde sektörel öncelikler 

gözetilecektir.

Strateji 2:  Yeni açılacak bölüm/programlara nitelikli akademisyenler kazandırılmasına 

öncelik verilecektir.

Strateji 3: Programların yürütülmesinde sektörlerin nitelikli insan kaynaklarından 

faydalanılacaktır.

Strateji 4:  Yeni açılacak bölüm/programlarda eğitim gören öğrencilerin bölgedeki 

kuruluşlarda staj yapma imkânları geliştirilecektir.

Hedef: Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için 

yılda 2 adet yeni bölüm/program açılacaktır. 

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Yeterli öğretim elemanı 

bulunamaması

2-   Program açma taleplerine 

YÖK tarafından izin 
verilmemesi

3-   Fiziksel altyapının 

sağlanamaması

4-   Öğrencilerin yeterince talep 

göstermemesi

5-   İlgili sektörlerin gerekli 

desteği vermemesi

1-   Bölgenin ihtiyaçlarına yönelik 

fizibilite çalışmalarının 
yapılması

2-   YÖK ile iletişimin sürekli hâle 

getirilmesi

3-   Yeni binaların yatırım 

programına alınması

4-   Öğrencilerin ve ilgili 

sektörlerin yeni açılacak 
bölüm/programlara ilgisini 
arttıracak tanıtım ve 
bilgilendirme faaliyetlerinin 
yapılması