Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek

AMAÇ 1

120

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 5: Yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim, 
araştırma, danışmanlık ve teknik hizmetlerin sunulmasına yönelik olarak her yıl 2 
adet protokol imzalanacaktır.

Performans Göstergesi 1:   İmzalanan protokol sayısı

Strateji 1: Kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bölgenin aciliyet arz eden ihtiyaçları 

önceliklendirilecektir.

Strateji 2:  Sertifikasyona dayalı eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.

Strateji 3:  Sunulacak hizmetlerde paydaşların katılım ve desteğine öncelik verilecektir.

Strateji 4:  Bölgedeki ilgili taraflarla işbirliği modelleri geliştirilecektir.

Hedef: Yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim, araştırma, 

danışmanlık ve teknik hizmetlerin sunulmasına yönelik olarak her yıl 2 adet protokol 

imzalanacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Paydaşların istekli olmaması 

veya uygun paydaş 
bulunamaması

2-   Eğitim, araştırma, 

danışmanlık ve teknik 
hizmetleri gerçekleştirecek 
nitelikte eleman olmaması

3-   Mevzuatla ilgili sınırlamalar 

ve bürokratik engellerin 
olması

1-   Eğitim, araştırma, 

danışmanlık ve teknik 
hizmetler alanında fizibilite 
çalışmalarının yapılması

2-   Hizmet içi eğitim ve 

sertifikasyon programlarının 
düzenlenmesi

3-   Mevzuat eğitimlerinin 

verilmesi

4-   Paydaşlara yönelik 

bilgilendirilme çalışmalarının 
yapılması