122

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Önceleyen, Ulusal ve Uluslararası Akreditasyona 
Sahip, Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek

AMAÇ 2

Hedef 2: Ulusal-uluslararası işbirliği ve değişim programlarına katılım her yıl %10 
oranında artırılacaktır.

Performans Göstergesi 1:  Değişim programlarına katılanların sayısı

Strateji 1:  AB ülkeleri ile Erasmus programı kapsamında anlaşma sayısı artırılacaktır.

Strateji 2:  Mevlana programı kapsamında anlaşma sayısı artırılacaktır.

Strateji 3:  Öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve ortak araştırma yapılması ile ilgili proje/

etkinliklere öncelik verilecektir.

Hedef: Ulusal-uluslararası işbirliği ve değişim programlarına katılım her yıl %10 oranında 

artırılacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Uluslararası ilişkilerin 

bozulması

2-   İşbirliği programlarına yeterli 

talebin olmaması

3-   Programlara yönelik 

ödeneklerin yetersiz olması

4-   Programlara yönelik sürekli 

bir politikanın olmaması

5-   Sözleşme imzalanan ülke ya 

da tarafların sorumluluklarını 
yerine getirmemesi

1-   Alternatif ülkelerle işbirliği 

yapılması

2-   Dış ilişkiler ofisinin 

güçlendirilmesi

3-   Tanıtım faaliyetlerine ağırlık 

verilmesi

4-   İlgili taraflarla iletişim 

kanallarının sürekli açık 
tutulması