123

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Önceleyen, Ulusal ve Uluslararası Akreditasyona 
Sahip, Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek

AMAÇ 2

Hedef 3: Üniversite giriş sınavında Ahi Evran Üniversitesine yerleştirme dilimini 
yansıtan oranlar ortalama %2 iyileştirilecektir.

Performans Göstergesi 1: Üniversiteye yerleşenlerin dilimler itibariyle sayısı

Strateji 1:  Uluslararası, ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik bölüm/programlar açılacak ve 

mevcutların niteliği iyileştirilecektir.

Strateji 2:  Başarılı öğrencilere yönelik burs imkânları geliştirilecektir.

Strateji 3: Üniversitenin ihtisaslaşma alanları tespit edilecek ve farklılaştırma stratejisi 

geliştirilecektir.

Hedef: Üniversite giriş sınavında Ahi Evran Üniversitesine yerleştirme dilimini yansıtan oranlar 

ortalama %2 iyileştirilecektir.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Tercih edilebilirliğin az olması
2-   Benzer bölüm/programların 

çok sayıda açılması

3-   Tanıtım faaliyetlerinin 

yetersiz kalması

4-   Mezun öğrencilerin 

memnuniyetsizliğinin olması

5-   Bölümlerin popülerliğinin 

veya iş imkânın azalması

6-   Asayişle ilgili sorunların 

ortaya çıkması

7-   İldeki sosyal imkânların 

yetersiz olması

1-   Şehir ve üniversite tanıtım 

faaliyetlerinin yeterli 
derecede yapılması

2-   İlgili sektörlerle öğrencilere 

yönelik sosyal ve kültürel 
etkinliklerin düzenlenmesi 

3-   Mevcut öğrencilerin 

memnuniyetinin artırılması

4-   Yeni bölüm/programların 

açılmasında, talep 
analizlerinin dikkate alınması  

5-   Mevcut bölüm/programların 

altyapısının ve imkânlarının 
güçlendirilmesi, nitelikli 
personel istihdam edilmesi.