124

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Önceleyen, Ulusal ve Uluslararası Akreditasyona 
Sahip, Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek

AMAÇ 2

Hedef 4: Üniversitenin tanıtımının yapılması için her yıl ulusal düzeyde 10 ve 
uluslararası düzeyde 3 etkinlik yapılacaktır.

Performans Göstergesi 1:  Yapılan etkinlik sayısı

Strateji 1:  Üniversitenin etkili tanıtımı için projeler geliştirilecektir.

Strateji 2: Üniversitenin tanıtımı diğer dillerde sağlanacak ve bu bağlamda materyaller 

geliştirilecektir.

Strateji 3: Yazılı ve görsel basında tanıtıma önem verilecektir.

Hedef: Üniversitenin tanıtımının yapılması için her yıl ulusal düzeyde 

10 ve uluslararası düzeyde 3 etkinlik yapılacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Etkinliklere yeterince talep 

gösterilmemesi

2-   Hedef kitleye ulaşılamaması
3-   Tanıtım materyallerinin 

yetersiz olması

4-   Etkinliklere yönelik tanıtım 

faaliyetlerinin yeterince 
yapılamaması

1-   Etkinliğin yeri, zamanı, 

malzeme ve katılımcı 
profilinin iyi planlanması

2-   Tanıtımlarda profesyonel 

organizasyon desteğinin 
alınması

3-   Bölgenin kültürel 

dinamiklerinin tanıtımının 
öne çıkarılması

4-   İlgili sektörlerle etkin 

işbirliğinin yapılması