125

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Önceleyen, Ulusal ve Uluslararası Akreditasyona 
Sahip, Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek

AMAÇ 2

Hedef 5: Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki ortalama yayın 
sayısı 0,2 puan artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 1: Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki ortalama yayın 
sayısı

Strateji 1:  Öğretim elemanlarının yayın destekleri artırılacaktır.
Strateji 2: Merkezi laboratuvarların daha yoğun kullanılmasına yönelik modern ve etkin 

yöntemler kullanılacaktır.

Strateji 3: Üniversitedeki cihazların tam kapasiteyle kullanılmasına yönelik modeller 

geliştirilecektir.

Strateji 4: Üniversitedeki araştırmaya yönelik mevcut fiziki imkânlar analiz edilecektir. 
Strateji 5: Üniversiteye nitelikli akademik personel kazandırılacaktır.
Strateji 6:  Çeşitli disiplinlerde uluslararası endekslerde taranan ve etki faktörü yüksek süreli 

yayınlar çıkarılacaktır.

Strateji 7: Proje hazırlama eğitim modülleri geliştirilecektir.
Strateji 8: Akademik başarı gösteren öğretim elemanları ödüllendirilecektir.

Hedef: Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki 

ortalama yayın sayısı 0,2 puan artırılacaktır. 

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Projelerin yeterince 

desteklenmemesi

2-   Bazı alanlarda uluslararası 

endekslerde yer alan dergi 
sayısının sınırlı olması

3-   Öğretim elemanlarının 

yayın için yeterince 
desteklenmemesi

4-   Nitelikli personel eksikliğinin 

olması

5-   Yabancı diller ile ilgili 

faaliyetlerin yetersiz olması

1-   Proje desteklerinin artırılması

2-   Disiplinler arası akademik 

çalışmalara önem verilmesi 

3-   Akademik çeviri ve redaksiyon 

biriminin oluşturulması

4-   Öncelikli alanların 

oluşturulması

5-   Yayın hazırlama ile ilgili 

eğitimlerin verilmesi

6-   Uluslararası endekslerdeki 

bilgi kaynaklarına ulaşım 
imkânlarının sağlanması

7-   Yayın potansiyeli 

yükseköğretim elemanlarının 
üniversiteye kazandırılması