126

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 6: Bölgede ortaöğretimi tamamlayan öğrencilerin Ahi Evran Üniversitesini 
tercih edebilirliği artırılacaktır.

Performans Göstergesi 1: İlgili yılda İlden Ahi Evran Üniversitesine yerleşenlerin sayısı/ ilden 
toplam yükseköğretim kurumlarına yerleşenlerin sayısı

Strateji 1: Bölgedeki eğitim kurumlarında Üniversitenin birim/bölüm bazında tanıtımına 

ağırlık verilecektir.

Strateji 2: Bölgedeki eğitim kurumlarındaki öğrenci, veli ve eğitimcilere yönelik kampüs 

tanıtımına ağırlık verilecektir. 

Strateji 3: Üniversiteyi tercih edecek öğrencilere bölgedeki paydaşlarla birlikte burs 

imkânlarının sağlanmasına öncelik verilecektir.

Hedef: Bölgede ortaöğretimi tamamlayan öğrencilerin Ahi Evran Üniversitesini tercih 

edebilirliği artırılacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Öğrencilerin beklentilerine 

uygun bölüm/programların 
olmayışı

2-   Mevcut bölüm/programların 

bölge üniversitelerindeki 
eş değerleriyle rekabet 
edememesi

3-   Bölüm/programların yeterli 

derecede tanıtımının 
olmaması

1-   Tanıtım faaliyetlerinin 

akademik birimlerce de 
desteklenmesi

2-   Yeni bölüm/programların 

açılmasında, talep 
analizlerinin dikkate alınması  

3-   Mevcut bölüm/programların 

altyapısının ve imkânlarının 
güçlendirilmesi, nitelikli 
personel istihdam edilmesi.

Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Önceleyen, Ulusal ve Uluslararası Akreditasyona 
Sahip, Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek

AMAÇ 2