Sahip Olduğu Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanabilen, Yeni Kaynaklar Üretebi-
len Girişimci Bir Üniversite Olmak

AMAÇ 3

128

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 2: Öğrenci başına düşen altyapısı tamamlanmış fiziki alan büyüklüğü %20 
artırılacaktır.

Performans Göstergesi 1: Tamamlanan fiziki alan yüzölçümü/toplam öğrenci sayısı

Strateji 1: Yardımseverlerin üniversiteye mali katkısı artırılacaktır.

Strateji 2:  Fiziki altyapısı zayıf olan birimlerin altyapısı güçlendirilecektir.

Strateji 3:  Yeni kamu taşınmazlarının üniversiteye tahsisine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Hedef: Öğrenci başına düşen altyapısı tamamlanmış fiziki 

alan büyüklüğü %20 artırılacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Planlanandan fazla öğrenci 

gelmesi

2-   Fiziki altyapının 

tamamlanmasında 
karşılaşılacak sorunların 
olması

3-   Bütçe kesintilerinin 

yaşanması

4-   Doğal afetlerin meydana 

gelmesi

1-   Fiziki altyapının 

tamamlanmasında gönüllü 
kişi ve kurumlardan destek 
alınması

2-   Mevcut fiziki alanların 

kapasitesinin etkili 
kullanılması ve 
güçlendirilmesi

3-   Kurum ve kuruluşlarla yakın 

işbirliğine gidilmesi

4-   Afet yönetimi konusunda 

eğitim verilmesi