Özgün ve Nitelikli Araştırmalarla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilim, Sanat 
ve Teknolojiye Katkı Sağlayarak Yenilikçi Üniversite Olmak

AMAÇ 4

132

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 1: Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı %50 artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 1: Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı

Strateji 1: Laboratuvarların daha yoğun kullanılması teşvik edilecektir. 

Strateji 2: Üniversitemizin araştırma altyapısı daha etkin ve verimli kullanılacaktır.

Strateji 3: Üniversiteye nitelikli akademik ve idari personel kazandırılacaktır.

Strateji 4: Proje hazırlama eğitim modülleri geliştirilecektir.

Strateji 5: Akademik başarı gösteren öğretim elemanları ödüllendirilecektir.

Strateji 6: Araştırmaların teşvik edilmesinde BAP imkânları daha etkin kullanılacaktır. 

Hedef: Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı %50 artırılacaktır. 

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Teşvik sisteminin kaldırılması
2-   Öğretim elemanlarının yeterli 

ilgi göstermemesi

3-   Araştırma materyallerinin 

temin edilememesi

4-   Proje ve araştırma kültürünün 

yeterince gelişmemiş olması

5-   Araştırma bütçelerinde 

kısıntılar yaşanması

1-   Proje ve araştırma kültürünün 

geliştirilmesine yönelik 
eğitim verilmesi

2-   Akademik yazım ve 

redaksiyon birimlerinin 
oluşturulması

3-   Proje havuzu oluşturulması

4-   Araştırma materyallerine 

erişimin kolaylaştırılması

5-   Disiplinler arası çalışmaların 

teşvik edilmesi

6-  Fon sağlayıcı kurumlarla 

yakın işbirliği içinde olunması