Özgün ve Nitelikli Araştırmalarla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilim, Sanat 
ve Teknolojiye Katkı Sağlayarak Yenilikçi Üniversite Olmak

AMAÇ 4

134

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 3: Sanatsal faaliyetlerin yürütüleceği 2 adet yeni merkez kurulacaktır.

Performans Göstergesi 1: Kurulan yeni merkez sayısı

Strateji 1: Sanatsal faaliyetlerde yerel değerler öne çıkarılacaktır.

Strateji 2: Sanatla ilgili nitelikli personel sayısı artırılacaktır.

Strateji 3: Bölgedeki sanatla ilgili diğer merkezlerle işbirliği yapılacaktır.

Hedef: Sanatsal faaliyetlerin yürütüleceği 2 adet yeni merkez kurulacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Sanatla ilgili yeterli sayıda 

nitelikli personelin olmaması

2-   Sanatsal faaliyetlere yönelik 

ilginin eksik olması

3-   İşbirliği yapılacak kurumların 

ilgisiz olması

4-   Profesyonel 

organizasyonların 
yapılamaması

1-   Diğer kurumlarla işbirliği 

yapılması

2-   Nitelikli personel istihdam 

edilmesi

3-   Nitelikli faaliyetlerle sanatsal 

duyarlılık kazandırılması

4-  Sanatsal faaliyetlerde 

profesyonel organizasyonlarla 
çalışılması