Özgün ve Nitelikli Araştırmalarla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilim, Sanat 
ve Teknolojiye Katkı Sağlayarak Yenilikçi Üniversite Olmak

AMAÇ 4

136

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 5: 2018 yılı sonuna kadar Teknoloji Transfer Ofisi kurularak işler hâle 
getirilecektir.

Performans Göstergesi 1: Teknoloji Transfer Ofisi kurulması işlemlerinin tamamlanma oranı

Strateji 1:  Fiziki imkânlar geliştirilecektir.

Strateji 2:  Nitelikli personel istihdamına öncelik verilecektir.

Strateji 3:  Paydaşlarla etkin işbirliğine gidilecektir.

Strateji 4: Teknoloji Transfer Ofisi’nin tasarlanmasında yenilikçi yaklaşımlar benimsenecektir.

Hedef: 2018 yılı sonuna kadar Teknoloji Transfer Ofisi kurularak işler hâle getirilecektir.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Gerekli mali ve fiziki şartların 

sağlanamaması

2-  Paydaşlarla etkin işbirliği 

yapılamaması

1-   İlgili sektör ve kuruluşlardan 

destek alınması

2-   Paydaşlarla etkin işbirliği 

yapılması