Güçlü Sosyal, Fiziksel ve Yönetsel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası Standart-
larda Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmak

AMAÇ 5

138

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 1: E-kampüs projesi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergesi 1: E-kampüs projesinin tamamlanma oranı

Strateji 1:  Yaygın kullanılan alanlarda otomasyona öncelik verilecektir.

Strateji 2: Hizmetlerin elektronik ortamda sunumuna öncelik verilecektir.

Strateji 3: Üniversite teknolojik altyapısı güçlendirilecektir.

Strateji 4:  Hizmetlerin sunumunda piyasadan profesyonel destek alınacaktır.

Strateji 5: Bilişim okuryazarlığı iyileştirilecektir.

Hedef: E-kampüs projesi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   İhale süreçlerinde sorunlar 

yaşanması

2-   Yüklenici firmanın 

taahhütlerini yerine 
getirememesi

3-   İyi bir fizibilite çalışmasının 

yapılamaması

4-   Bilişim altyapısının eksik 

olması

5-   İlgili birimlerin isteksizliği ve 

işbirliğine uzak durması

6-   İhale süreçlerini yürütecek 

teknik personelin yetkin 
olmaması

1-   Profesyonel danışmanlık 

hizmeti alınması

2-   Yüklenicilerle yakın 

işbirliğine gidilmesi

3-   İhale süreçlerinin yakın takip 

edilmesi

4-   E-kampüs sisteminin 

tanıtımının yapılması

5-   Birimlerin yeterli bilgi ve 

donanıma sahip olması

6-   Fizibilite çalışmasının etkin 

bir şekilde yapılması