Güçlü Sosyal, Fiziksel ve Yönetsel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası Standart-
larda Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmak

AMAÇ 5

140

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 3: 2017 yılı sonuna kadar Kurumsal Kimlik Rehberi oluşturularak, bütün 
personelin rehberde belirlenen kurallara uyması sağlanacaktır.

Performans Göstergesi 1: Kurumsal Kimlik Rehberi’nde belirlenen kurallara uyulma oranı

Strateji 1: Kurumsal Kimlik Rehberi oluşturulurken profesyonel yardım alınacaktır.

Strateji 2:  Rehberdeki kurallar oluşturulurken iç ve dış paydaş görüşleri alınacaktır.

Strateji 3:  Personelin oluşturulan rehbere maksimum seviyede uyumunu sağlayacak 

eğitimler ve örnek uygulama çalışmaları yapılacaktır.

Hedef: 2017 yılı sonuna kadar Kurumsal Kimlik Rehberi oluşturularak, bütün personelin 

rehberde belirlenen kurallara uyması sağlanacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-    Kurum içerisinde Kurumsal 

Kimlik Rehberi hazırlayacak 
donanımlı personel eksikliği

2-   İç ve dış paydaş görüşleri 

arasında birlik sağlanamaması

3-   Personelin Kurumsal Kimlik 

Rehberini benimsememesi

1-   Rehber oluştururken 

profesyonel destek alınması

2-  Oluşturulan rehberin paydaş 

görüşleri ile uyumu