Güçlü Sosyal, Fiziksel ve Yönetsel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası Standart-
larda Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmak

AMAÇ 5

141

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hedef  4: Güçlü bir web altyapısı oluşturularak 2021 yılına sonuna kadar bütün 
paydaşların üniversite ile ilgili bütün iş ve işlemlerini çevrimiçi olarak yapabilmesi 
sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 1: Çevrimiçi olarak yapılabilen iş ve işlemler sayısındaki artış oranı

Strateji 1: Üniversite web sitesi, modern standartlarda profesyonel yardım alarak yeniden 

tasarlanacaktır.  

Strateji 2: Paydaşların üniversite ile iş ve işlemlerinden dolayı personelle yüz yüze gelme 

gerekliliğini ortadan kaldırmak için web sitesine yeni modüller eklenecektir.

Strateji 3: Ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyla mobil uygulamalar hayata geçirilecektir.

Hedef: Güçlü bir web altyapısı oluşturularak 2021 yılına sonuna kadar bütün paydaşların 

üniversite ile ilgili bütün iş ve işlemlerini çevrimiçi olarak yapabilmesi sağlanacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Bilişim altyapı sisteminin 

yetersiz olması

2-   Paydaşların üniversite ile ilgili 

iş ve işlemlerini çevrimiçi 
yapma konusunda karşılaştığı 
problemler

3-   Mobil uygulama 

bağlantılarında yaşanabilecek 
sorunlar

1-   Online olarak yapılabilecek iş 

ve işlemlerin artması

2-   Güçlü bir web altyapı 

sisteminin oluşturulması

3-   Mobil uygulama kullanıcı 

sayısındaki artış