Güçlü Sosyal, Fiziksel ve Yönetsel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası Standart-
larda Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmak

AMAÇ 5

144

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

BİRİMLER T

ABL

O

SU

Hedef 7: Kalite sistemi ile iç kontrol sistemi eşgüdümlü olarak yürütülecektir.

Performans Göstergesi 1: : İç kontrol uyum eylem planındaki gerçekleşen eylem sayısı

Performans Göstergesi 2: Denetlenen harcama birimi sayısı

Strateji 1: Kalite-iç kontrol izleme ve değerlendirme komisyonu kurulacaktır.

Strateji 2: İç kontrol sisteminin bütün bileşenleri kalite sistemi ile uyumlu hale getirilecektir.

Strateji 3: Harcama birimleri ile sistemlerin uyumlu hale getirilmesi aşamasında 

bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

Hedef: Kalite sistemi ile iç kontrol sistemi eşgüdümlü olarak yürütülecektir.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   İç Kontrol Sistemi ile Kalite 

yönetim sürecinin eşgüdümlü 
yürütülememesi

2-   İç Kontrol ve Kalite sistemleri 

arasındaki uyumun 
sağlanamaması

3-   İç Kontrol ve Kalite sisteminin 

eksikliğinden dolayı süreç 
yönetiminin yürütülememesi

1-   Kalite-iç kontrol izleme 

ve değerlendirme 
komisyonunun kurulması 

2-   Kalite ile İç Kontrol 

sisteminin uyum halinde 
çalışması

3-   Kalite sertifikalarına sahip 

olunması