145

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Tablo 22: 

Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler Tablosu

S: Sorumlu Birim, İ: İşbirliği Yapılacak Birimi

HEDEFLER

HARCAMA BİRİMLERİ

REKTÖRLÜK

GENEL SEKRETERLİK

TU

AM

KALİTE

K

OORDİNA

TÖRLÜĞÜ

İÇ DENETİM

B

AP ERASM

U

S F

ARABİ 

TÜBİT

AK

AKADEMİK 

BİLİMLER

BİDB

İMİDB

K

ODB

OİDB

POB

SGDB

SKSDB

YİTDB

HUK

UK MÜŞA

VİRLİĞİ

DÖNER SERMA

YE

H.1.1

İ

İ

İ

S

İ

H.1.2

İ

İ

İ

S

H.1.3

İ

S

İ

İ

H.1.4

İ

S

İ

H.1.5

S

İ

İ

İ

H.2.1

İ

İ

İ

S

İ

H.2.2

İ

İ

S

İ

H.2.3

İ

S

H.2.4

İ

S

İ

H.2.5

İ

İ

S

İ

H.2.6

İ

İ

İ

S

İ

H.3.1

S

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

H.3.2

İ

İ

S

H.3.3

S

İ

İ

İ

H.3.4

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

S

İ

İ

İ

İ

H.3.5

İ

S

H.4.1

İ

İ

İ

S

İ

H.4.2

İ

İ

İ

İ

S

H.4.3

S

İ

İ

İ

İ

İ

H.4.4

S

İ

İ

H.4.5

S

İ

İ

İ

İ

İ

H.4.6

İ

İ

S

H.5.1

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

S

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

H.5.2

S

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

H.5.3

S

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

H.5.4

S

İ

İ

İ

İ

İ

H.5.5

S

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

H.5.6

S

İ

İ

İ

İ

İ

H.5.7

S

İ

İ

İ

İ

İ