148

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

Amaç

A1: Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel Ve Bölgesel Kalkınmaya 
Öncülük Etmek

Hedef

H1.3: Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının
yetiştirilmesi için yılda 2 adet yeni bölüm/program açılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG1.3.1: Açılan yeni 

bölüm/program 

sayısı

%50

0

1

0

1

0

6 ayda bir

6 ayda bir

PG1.3.2: Açılan yeni 

bölüm/program

Sektörlerin 

memnuniyeti(%)

%20

30

40

50

70

100

6 ayda bir

6 ayda bir

PG1.3.3: 

Yeni açılan bölüm/

programlar dan 

mezun olanların 

bölgedeki kuruluşlar 

tarafından istihdam 

edilme oranı(%)

%30

35

40

50

60

80

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Akademik Birimler

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük, Ö.İ.D.B, P.D.B.

Riskler

• Yeterli öğretim elemanı bulunamaması

• Program açma taleplerine YÖK tarafından izin verilmemesi

• Fiziksel altyapının sağlanamaması

• Öğrencilerin yeterince talep göstermemesi

• İlgili sektörlerin gerekli desteği vermemesi