149

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Stratejiler

• Bölüm/programların açılmasında ve güncellenmesinde sektörel öncelikler

gözetilecektir.

• Yeni açılacak bölüm/programlara nitelikli akademisyenler kazandırılmasına

öncelik verilecektir.

• Programların yürütülmesinde sektörlerin nitelikli insan kaynaklarından

faydalanılacaktır.

• Yeni açılacak bölüm/programlarda eğitim gören öğrencilerin bölgedeki

kuruluşlarda staj yapma imkânları geliştirilecektir.

Maliyet Tahmini

2.200.000 

TL

Tespitler

• Üniversite de bölüm- program sayısının az olması

• Üniversite mezunlarının yeteri kadar istihdam edilmemesi

• Yeni açılacak bölümlere nitelikli akademisyenler kazandırılması

İhtiyaçlar

• Üniversite mezunlarının istihdam oranının artırılması

• Nitelikli akademisyenler istihdamı

• Yeni bölüm- program açılması