152

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

Amaç

A2: Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Önceleyen, Ulusal ve Uluslararası 
Akreditasyona Sahip, Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek

Hedef

H2.1: Hâlihazırda eğitim-öğretime devam eden birimlerden 5 tanesinde
ulusal veya uluslararası akreditasyona sahip olunacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG2.2.1:Değişim 

programlarına 

katılanların sayısı

%100

50

55

60

66

70

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Akademik Birimler

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük, ,BAP,Ö.İ.D.B.

Riskler

• Uluslararası ilişkilerin bozulması

• İşbirliği programlarına yeterli talebin olmaması

• Programlara yönelik ödeneklerin yetersiz olması

• Programlara yönelik sürekli bir politikanın olmaması

• Sözleşme imzalanan ülke ya da tarafların sorumluluklarını yerine getirmemesi

Stratejiler

• AB ülkeleri ile Erasmus programı kapsamında anlaşma sayısı artırılacaktır.

• Mevlana programı kapsamında anlaşma sayısı artırılacaktır.

• Öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve ortak araştırma yapılması ile ilgili proje/

etkinliklere öncelik verilecektir.

Maliyet Tahmini

1.500.000

 TL

Tespitler

• Dış ilişkiler ofisinin zayıf olması

• Tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olması

• İletişim kanallarının kapalı olması

İhtiyaçlar

• İletişim kanallarının sürekli açık tutulması

• Tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilemesi

• Alternatif ülkelerle iş birliği yapılması