171

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Amaç

A5: Güçlü Sosyal, Fiziksel ve Yönetsel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası 
Standartlarda Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmak

Hedef

H5.3: 2017 yılı sonuna kadar Kurumsal Kimlik Rehberi oluşturularak,
bütün personelin rehberde belirlenen standartları benimsemesi
sağlanacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG5.3.1: Kurumsal 

Kimlik Rehberi’nde 

belirlenen kuralların 

benimsenme oranı  

100

20

40

50

70

90

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Rektörlük

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Genel Sekreterlik, Kalite Koordinatörlüğü, İç Denetim Birimi, Akademik Birimler, 
B.İ.D.B, P.D.B,S.G.D.B.,

Riskler

• Kurum içerisinde Kurumsal Kimlik Rehberi hazırlayacak donanımlı personel

eksikliği

• İç ve dış paydaş görüşleri arasında birlik sağlanamaması

• Personelin Kurumsal Kimlik Rehberini benimsememesi

Stratejiler

• Kurumsal Kimlik Rehberi oluşturulurken profesyonel yardım alınacaktır.

• Rehberdeki kurallar oluşturulurken iç ve dış paydaş görüşleri alınacaktır.

• Personelin oluşturulan rehbere maksimum seviyede uyumunu sağlayacak

eğitimler ve örnek uygulama çalışmaları yapılacaktır.

Maliyet Tahmini

300.000

 TL

Tespitler

• Nitelikli personel eksikliği

• İç ve dış paydaş görüşleri arasında birlik sağlanamaması

İhtiyaçlar

• Kurumsal kimlik rehberini oluşturmak

• Nitelikli ve donanımlı personel istihdam edilmesi