172

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

Amaç

A5: Güçlü Sosyal, Fiziksel ve Yönetsel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası 
Standartlarda Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmak

Hedef

H5.4: Güçlü bir web altyapısı oluşturularak 2021 yılına sonuna kadar
bütün paydaşların üniversite ile ilgili bütün iş ve işlemlerini çevrimiçi
olarak yapabilmesi sağlanacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG5.4.1: Çevrimiçi 

olarak yapılabilen 

iş ve işlemler 

sayısındaki 

artış oranı

100

40

50

60

80

85

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Rektörlük

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Genel Sekreterlik, Kalite Koordinatörlüğü, İç Denetim Birimi, Akademik Birimler, B.İ.D.B,

Riskler

• Bilişim altyapı sisteminin yetersiz olması

• Paydaşların üniversite ile ilgili iş ve işlemlerini çevrimiçi yapma konusunda

karşılaştığı problemler

• Mobil uygulama bağlantılarında yaşanabilecek sorunlar

Stratejiler

• Üniversite web sitesi, modern standartlarda profesyonel yardım alarak yeniden

tasarlanacaktır.  

• Paydaşların üniversite ile iş ve işlemlerinden dolayı personelle yüz yüze gelme

gerekliliğini ortadan kaldırmak için web sitesine yeni modüller eklenecektir.

• Ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyla mobil uygulamalar hayata geçirilecektir.

Maliyet Tahmini

850.000

 TL

Tespitler

• Bilişim altyapı sisteminin yetersiz olması

• Mobil uygulama bağlantılarında yaşanan sorunlar

İhtiyaçlar

• Güçlü bir web altyapısı oluşturmak

• Web sitesine yeni modüller eklemek

• Çevrimiçi ulaşılabilirliği kolaylaştırmak