179

w

w

w

.ahievran.edu.tr

MALİYET

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Tablo 24: 

Tahmini Maliyet Tablosu

AMAÇ VE HEDEFLER

Planın

1. Yılı

Planın

2. Yılı

Planın

3. Yılı

Planın

4. Yılı

Planın

5. Yılı

Toplam

Maliyet

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ
İÇERİSİNDE YEREL VE
BÖLGESEL KALKINMAYA
ÖNCÜLÜK ETMEK

1.700.000

5.850.00015.550.00030.550.00020.350.000

74.000.000

Hedef 1.1: Bölgedeki potansiyel 
enerji kaynaklarının etkin 
kullanımına yönelik 3 adet yeni 
proje veya faaliyet yapılacaktır

150.000

300.00010.000.00020.000.00010.000.000

40.450.000

Hedef 1.2: Bölgesel tarım ve 
hayvancılığın geliştirilmesine 
yönelik büyük ölçekli 10 adet 
ulusal ve 1 adet uluslararası 
proje yapılacaktır. 

650.000

5.000.000

5.000.00010.000.00010.000.000

30.650.000

Hedef 1.3: Sektörel bazda 
bölgenin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli insan kaynağının 
yetiştirilmesi için yılda 2 adet 
yeni bölüm/program açılacaktır.

800.000

400.000

400.000

400.000

200.000

2.200.000

Hedef 1.4: Bölgenin doğal, 
tarihî ve kültürel değerlerini 
tanıtıp geliştirmeye yönelik 
olarak her yıl 5 adet faaliyet 
yapılacaktır.

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

Hedef 1.5: Yerel ve bölgesel 
kurum ve kuruluşlarla, ihtiyaç 
duyulan alanlarda eğitim, 
araştırma, danışmanlık ve 
teknik hizmetlerin sunulmasına 
yönelik olarak her yıl 2 adet 
protokol imzalanacaktır.

50.000

100.000

100.000

100.000

100.000

450.000