180

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

TAHMİNİ 

MALİYET T

ABL

O

SU

AMAÇ VE HEDEFLER

Planın

1. Yılı

Planın

2. Yılı

Planın

3. Yılı

Planın

4. Yılı

Planın

5. Yılı

Toplam

Maliyet

AMAÇ 2: EĞİTİM-
ÖĞRETİMDE KALİTEYİ
ÖNCELEYEN, ULUSAL
VE ULUSLARARASI
AKREDİTASYONA
SAHİP, TERCİH EDİLEN
ÜNİVERSİTELER ARASINA 
GİRMEK

15.450.000

6.050.000

5.150.000

3.650.000

3.650.000

33.950.000

Hedef 2.1: Hâlihazırda 
eğitim-öğretime devam eden 
birimlerden 5 tanesinde ulusal 
veya uluslararası akreditasyona 
sahip olunacaktır.

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

Hedef 2.2: Ulusal-uluslararası 
işbirliği ve değişim 
programlarına katılım her yıl 
%10 oranında artırılacaktır.

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

1.500.000

Hedef 2.3: Üniversite 
giriş sınavında Ahi Evran 
Üniversitesine yerleştirme 
dilimini yansıtan oranlar 
ortalama %2 iyileştirilecektir.

10.100.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

19.100.000

Hedef 2.4: Üniversitenin 
tanıtımının yapılması için 
her yıl ulusal düzeyde 10 ve 
uluslararası düzeyde 3 etkinlik 
yapılacaktır.

-

100.000

200.000

200.000

200.000

700.000

Hedef 2.5: Öğretim elemanı 
başına düşen uluslararası 
endekslerdeki ortalama yayın 
sayısı 0,2 puan artırılacaktır.

4.900.000

2.500.000

2.500.000

1.000.000

1.000.000

11.900.000

Hedef 2.6: Bölgede 
ortaöğretimi tamamlayan 
öğrencilerin Ahi Evran 
Üniversitesini tercih edebilirliği 
artırılacaktır.

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000