181

w

w

w

.ahievran.edu.tr

MALİYET

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

AMAÇ VE HEDEFLER

Planın

1. Yılı

Planın

2. Yılı

Planın

3. Yılı

Planın

4. Yılı

Planın

5. Yılı

Toplam

Maliyet

AMAÇ 3: SAHİP OLDUĞU
KAYNAKLARI ETKİN VE 
VERİMLİ KULLANABİLEN,
YENİ KAYNAKLAR 
ÜRETEBİLEN GİRİŞİMCİ BİR 
ÜNİVERSİTE OLMAK

32.010.00026.000.000

17.100.000

12.100.000

7.200.000

94.410.000

Hedef 3.1: Üniversite 
bütçesinin yıl sonu ödeneği baz 
alınarak kullanım oranı %85’ e 
çıkarılacaktır.

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

1.500.000

Hedef 3.2: Öğrenci başına 
düşen altyapısı tamamlanmış 
fiziki alan büyüklüğü %20 
artırılacaktır.

20.010.00020.000.000

15.000.00010.000.000

5.000.000

70.010.000

Hedef 3.3: Üniversite 
öz gelirleri her yıl %10 
arttırılacaktır.

11.600.000

5.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

19.600.000

Hedef 3.4: Personelin 
üniversite hizmetlerinden genel 
memnuniyet oranı her yıl 2 
puan artırılacaktır.

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

Hedef 3.5: Üniversite 
kampüsünün fiziki alt yapısının 
tamamlanma oranı %60’a 
çıkarılacaktır.

-

600.000

700.000

700.000

800.000

2.800.000