182

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

TAHMİNİ 

MALİYET T

ABL

O

SU

AMAÇ VE HEDEFLER

Planın

1. Yılı

Planın

2. Yılı

Planın

3. Yılı

Planın

4. Yılı

Planın

5. Yılı

Toplam

Maliyet

AMAÇ 4: ÖZGÜN VE
NİTELİKLİ ARAŞTIRMALARLA 
ULUSAL VE ULUSLARARASI
DÜZEYDE BİLİM, SANAT
VE TEKNOLOJİYE KATKI 
SAĞLAYARAK YENİLİKÇİ
ÜNİVERSİTE OLMAK

4.500.0006.500.000

5.950.000

5.950.0004.950.000

27.850.000

Hedef 4.1: Akademik teşvikten 
yararlanan öğretim elemanı 
sayısı %50 artırılacaktır. 

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

8.000.000

Hedef 4.2: Üniversitedeki 
laboratuvar kapasitesi 
artırılacaktır.

-

700.000

700.000

700.000

700.000

2.800.000

Hedef 4.3: Sanatsal 
faaliyetlerin yürütüleceği 2 adet 
yeni merkez kurulacaktır.

1.200.000

2.500.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

8.700.000

Hedef 4.4: Uluslararası 
düzeyde 3 adet araştırma 
kurumu ile işbirliği anlaşması 
yapılacaktır.

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

1.000.000

Hedef 4.5: 2018 yılı sonuna 
kadar Teknoloji Transfer 
Ofisi kurularak işler hâle 
getirilecektir.

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

350.000

Hedef 4.6: Üniversitenin 
bölgedeki paydaşlarıyla 
birlikte teknoloji ve yenilik 
kapasitesinin gelişimine yönelik 
her yıl 3 adet proje yapılacaktır.

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

7.000.000