183

w

w

w

.ahievran.edu.tr

MALİYET

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

AMAÇ VE HEDEFLER

Planın

1. Yılı

Planın

2. Yılı

Planın

3. Yılı

Planın

4. Yılı

Planın

5. Yılı

Toplam

Maliyet

AMAÇ 5: GÜÇLÜ SOSYAL,
FİZİKSEL VE YÖNETSEL
ALTYAPISI İLE ULUSAL
VE ULUSLARARASI
STANDARTLARDA
KURUMSAL BİR KİMLİĞE
SAHİP OLMAK

2.160.0001.480.000

450.000

450.000

850.000

5.390.000

Hedef 5.1: E-kampüs projesi 
2018 yılı sonuna kadar 
tamamlanacaktır.

2.000.000

1.000.000

-

-

-

3.000.000

Hedef 5.2: Kalite Yönetim 
Sistemi kapsamında 2021 yılı 
sonuna kadar dokümantasyon  
işlemleri tamamlanacaktır.

10.000

30.000

50.000

100.000

100.000

290.000

Hedef 5.3: 2017 yılı sonuna 
kadar Kurumsal Kimlik Rehberi 
oluşturularak, bütün personelin 
rehberde belirlenen standartları 
benimsemesi sağlanacaktır.

-

100.000

100.000

50.000

50.000

300.000

Hedef 5.4: Güçlü bir web 
altyapısı oluşturularak 2021 
yılına sonuna kadar bütün 
paydaşların üniversite ile 
ilgili bütün iş ve işlemlerini 
çevrimiçi olarak yapabilmesi 
sağlanacaktır.

-

150.000

100.000

100.000

500.000

850.000

Hedef 5.5: Alt, orta ve üst 
düzey yöneticilere her yıl bir 
kere yetkinlik ve kapasite 
geliştirme eğitimi verilecektir.

-

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

Hedef 5.6: Kurumsallaşmanın 
temeli olarak iç kontrol sistem 
süreci geliştirilecektir.

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

Hedef 5.7: Kalite sistemi ile 
İç Kontrol sistemi eşgüdümlü 
olarak yürütülecektir.

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000