9. EKLER

190

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

JİK YÖNETİM SÜRE

 

Tablo 25: 

Stratejik Yönetim Süreci

• Planın sahiplenilmesi
• Planlama sürecinin organizasyonu
• İhtiyaçların tespiti
• Zaman planı
• Hazırlık programı

STRATEJİK PLAN

HAZIRLIK SÜRECİ

Planlama sürecinin

Planlanması

• Kurumsal tarihçe
• Uygulanmakta olan stratejik planın

değerlendirilmesi

• Mevzuat analiziz
• Üst politika belgelerin analizi
• Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin

belirlenmesi

• Paydaş analizi
• Kuruluş içi analiz
• Akademik faaliyetler analizi
• Yükseköğretim sektörü analizi
• GZFT analizi

DURUM ANALİZİ

Neredeyiz?

• Misyon
• Vizyon
• Temel değerler

GELECEĞE BAKIŞ

Nereye ulaşmak 

istiyoruz?

• Amaçlar
• Hedefler
• Performans göstergeleri

STRATEJİ GELİŞTİRME

• Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemler

STRATEJİLER

Gitmek istediğimiz yere 

nasıl ulaşabiliriz?

• Performans hedefleri
• Performans göstergeleri
• Faaliyetler
• Projeler
• Maliyetlendirme
• Bütçeleme

PERFORMANS

PROGRAMI

• İzleme ve değerlendirme planı
• İzleme raporu
• Yılsonu izleme ve değerlendirme raporu
• Stratejik plan gerçekleştirme raporu
• Faaliyet raporu
• İç denetim

İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME 

Başarımızı nasıl takip eder 

ve değerlendiririz?