18

YÖNLENDİRME K

UR

UL

U

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

Üniversite üst yöneticisi olarak stratejik plan hazırlık 
çalışmalarının başladığına ilişkin genelgeyi yayımlamıştır. 
Süreç boyunca stratejik planın sağlıklı biçimde yürütülmesi için 
ilave genelgeler de yayımlanmıştır. Yayımlanan genelgelerde, 
stratejik planın üniversitenin gelecek 5 yılına ışık tutacağına 
ve tüm personelin benimsemesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. 
Bu planın hazırlanması ve uygulanmasına büyük önem veren 
Rektör, stratejik planın hazırlık çalışmalarını her aşamada 
desteklemiş ve bazı toplantılara bizzat katılmıştır. 

 Rektör

Üniversite Üst Yöneticisi başkanlığında, harcama birimi 
yetkililerinden oluşan Yönlendirme Kurulu, sürecin ana 
aşamalarını belirlemiş ve çıktılarını kontrol etmiştir. 
Harcama birimleri stratejik planlama sürecine aktif olarak 
katılmışlardır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGDB) 
koordinasyonluğunda hazırlanan stratejik plan, son şekli 
verilerek Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

 

Yönlendirme Kurulu

 

Resim 1: 

Yönlendirme Kurulu