19

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİK PLAN

HAZIRLIK SÜRECİ

SIRA 

NO

BİRİMİ

GÖREVİ

UNVANI, ADI-SOYADI

1

Rektörlük

Rektör-Kurul Başkanı

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

2

Rektörlük

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL

3

Rektörlük

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa KURT

4

Fen Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Levent KULA

5

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Ergin KARİPTAŞ

6

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK

7

Eğitim Fakültesi

Dekan

Prof. Dr. Refik BALAY

8

Fen-Edebiyat Fakültesi

Dekan

Prof. Dr. Nadir İLHAN

9

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekan V.

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL

10

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Dekan V.

Prof. Dr. Mustafa KURT

11

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar FakültesiDekan V.

Prof. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ

12

Tıp Fakültesi

Dekan

Prof. Dr. Ayhan KARABULUT

13

Ziraat Fakültesi

Dekan V.

Prof. Dr. Mustafa KURT

14

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Yüksekokul Müdürü

Doç. Dr. Mahmut ERBEY

15

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Yüksekokulu

Yüksekokul Müdür V.

Prof. Dr. Hatice Rana ERDEM

16

Sağlık Yüksekokulu

Yüksekokul Müdürü

Doç. Dr. Harun ÇİFTÇİ

17

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yüksekokul Müdürü

Doç. Dr. Cemalettin İPEK

18

Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluYüksekokul Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim 
KARADENİZ

19

Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluYüksekokul Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDURAN

20

Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Müdür V.

Yrd. Doç. Dr. Serdal BALTACI

21

Kaman Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇELİK

22

Mucur Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Müdürü

Doç. Dr. Ufuk KARADAVUT

23

Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu

Yüksekokul Müdürü

Doç Dr. Rüştü YEŞİL

24

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu

Yüksekokul Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Emine TANIŞ

25

Genel Sekreterlik

Genel Sekreter V.

Doç. Dr. Rüştü YEŞİL

26

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Halil YILDIRIM

27

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Ayberk ÖZEŞ

28

Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Dilber SARIKAYA

29

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Cengiz BEKTAŞ

30

Personel Daire Başkanlığı

Daire Başkan V.

Osman Savaş ÇETİNER

31

Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı

Daire Başkan V.

Ünal HENDEK

32

Yapı İşleri ve Teknik Daire BaşkanlığıDaire Başkanı

Mehmet TERCAN

33

Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavir V.

Av. Sedat BULUT

34

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı - 
Koordinatör

Ali YILMAZ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Tablo 2: 

Yönlendirme Kurulu