20

STRA

TE

JİK PLANLAMA EKİBİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

Stratejik planlama ekibi, Rektör Yardımcısı başkanlığında ve SGDB koordinasyonunda, rektör tarafından 
seçilen akademik ve idari temsilcilerden oluşturulmuştur. Stratejik Planlama Ekibi; stratejik planlama sürecinin 
hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, faaliyetlerin koordine edilmesi ve stratejik plan içeriğinin ana 
taslağının oluşturulmasında görev almıştır. Bu ekip, alt çalışma gruplarından gelen önerileri değerlendirerek, 
stratejik plan taslağını oluşturup SGDB aracılığı ile yönlendirme kuruluna sunulması görevini yapmıştır.

 

Stratejik Planlama Ekibi

 

Resim 2: 

Stratejik Planlama Ekibi

 

Tablo 3: 

Stratejik Planlama Ekibi

S. NOBAŞKAN

UNVAN

1

Prof. Dr. Mustafa KURT

Rektör Yardımcısı

ÜYELER

UNVAN

2

Prof. Dr. Ayhan KARABULUT

Tıp Fakültesi Dekanı

3

Prof. Dr. Refik BALAY

Eğitim Fakültesi Dekanı

4

Doç. Dr. Rüştü YEŞİL

Genel Sekreter Vekili

6

Doç. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

7

Doç. Dr. Cemalettin İPEK

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

8

Doç. Dr. Harun ÇİFTÇİ

Sağlık Yüksekokulu Müdürü

9

Doç. Dr. Ergin KARİPTAŞ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

10

Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
KOCAOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekan Yardımcısı

11

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇELİK

Kaman Meslek Yüksekokulu Müdürü

12

Yrd. Doç. Dr. Adem TAŞDEMİR

Rektör Danışmanı

KOORDİNASYON

UNVAN

13

Ali YILMAZ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

14

Çare YILDIRIM AKYÜREK

Mali Hizmetler Uzmanı

15

Fatih Musab YILMAZ

Mali Hizmetler Uzmanı

16

Furkan YILMAZ

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı