21

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİK PLAN

HAZIRLIK SÜRECİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Harcama Birimleri ve Alt Çalışma Grubu

Üniversite harcama birimleri kendisine ödenek tahsis edilen ya da ödenek gönderilen fakülte, enstitü, 
yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi gibi akademik birimler ile Rektörlük özel 
kalem, genel sekreterlik ve daire başkanlıkları gibi idari birimlerdir. Bu birimler yayımlanan genelge 1 de belirtilen 
niteliklere haiz personelin stratejik plan alt çalışma gruplarında görevlendirilmek üzere belirlemişlerdir. 
Stratejik planlama ekibi gerekli gördüğü durumlarda ekibin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla alt çalışma 
grupları ile birlikte çalışmışlardır. Alt çalışma gruplarının görüşleri stratejik planın içeriğine yansıtılmıştır.

 

Tablo 4: 

Alt Çalışma Grubu

BİRİMİ

ADI SOYADI

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Cemalettin İPEK
Doç. Dr. Nuri BALOĞLU
Fak. Sek. Selçuk ÖZDAŞ

Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Yrd. Doç. Dr. Atilla TAŞKIN (Dek. Yrd.)
Arş Gör. Hüseyin ÇAYAN
Bil. İşl. Mustafa Kasım ORHAN

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Dekanlığı

Doç. Dr. Serap YALÇIN AZARKAN
Yrd. Doç. Dr. Özlem AYDIN
Bil. İşl. Aysel DEMİR

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanlığı

Doç. Dr. Kubilay KOLUKIRIK
Yrd. Doç. Dr. Hande KILIÇARSLAN
Fak. Sek. V. Emin DEMİR

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet METİN ( Dek. Yrd.)
Fak. Sek. Ercan SARIKAYA
Memur Elif DURU

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞAN
Arş. Gör.  Dr. Şaziye DİNÇER BAHADIR
Fak. Sek. V. Mesut SARICA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanlığı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOCAOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Emine ŞENER
Yrd. Doç. Dr. Banu KÜLTER DEMİRGÜNEŞ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Doç. Dr. Gani KOZA
Yrd. Doç. Dr. Ömer ERTUĞRUL
Enst. Sek. Bekir TEKİN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Doç. Dr. Tekin ÇELİKKAYA (Müd. Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Kadir TUNCER (Müd. Yrd.)
Enst. Sek. Elif ASLANHAN

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Doç. Dr. Ergin KARİPTAŞ (Enst. Müd.)
Enst. Sek. Osman ATALAY
Memur Şahin DALGALI

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

Yrd. Doç. Dr. Gökçe DEMİR
Yük. Ok. Sek. Nurullah KAYA
Memur Hasan DURSUN