23

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİK PLAN

HAZIRLIK SÜRECİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

BİRİMİ

ADI SOYADI

Personel Daire Başkanlığı

Şube Müd. V. M. Hilmi GÖKÇE
Şef Emine İÇEL
V.H.K.İ. Levent AVCU

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Şef Hamit TUNÇ
Bilg. İşl. Cemal ÇİFTÇİ
Memur Nur SOYSAL

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yük. Ok. Sek. İsmail Cenkmen TEBER
Bilg. İşl. Ercan IŞIK
Tek. Kahraman ELDEK

Hukuk Müşavirliği

Av. Sedat BULUT
Sekreter İlhami MEMİŞ
Bil. İşl. Adem AKALIN

Tarımsal Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürlüğü

Yrd. Doç. Dr. Hasan Gökhan DOĞAN (Müd. Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÇAYIROĞLU (Müd. Yrd.)
Şef Adnan GÖÇMEN

Stratejik plan çalışmalarını koordine ederek toplantıların 
organizasyonu, üniversite içi ve dışı iletişim sağlanması ve 
belge yönetimi ile mevzuata uygunluk gibi her türlü destek 
hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

 

Strateji Geliştirme Birimi