2.3.  Hazırlık Programı

24

HAZIRLIK PR

OGRAMI

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

2017-2021 Stratejik Planının sağlıklı yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesine yönelik bir plan 
oluşturulmuştur. Bu plan kapsamında stratejik planın hazırlanması için gerek duyulan eğitim, danışmanlık ve 
veri ihtiyaçları değerlendirilmiştir.

Eğitim İhtiyacı: Stratejik plan çalışmalarına katılacak personelin eğitim ihtiyacı tespit edilmiş ve eğitim içeriği, 
süresi ve katılacak personel belirlenerek 7-8 Nisan 2016 tarihlerinde eğitim verilmiştir.

Danışmanlık İhtiyacı: Stratejik planın hazırlanması sürecinde profesyonel danışmanlık hizmeti alımına 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile anlaşma yapılarak 
danışmanlık hizmeti alınmıştır. Danışmanlık hizmeti eğitim, yöntem ve süreç yönüyle sınırlı tutulmuş planın 
içeriğine müdahale etmeden sadece yol gösterici bir rol üstlenmiştir.

Veri İhtiyacı: Geçmişte hazırlanıp ve uygulanan stratejik planın gerçekleşmeleri değerlendirilip mevcut durum 
tespit edilmiş, paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için gerekli toplantılar yapılmış, planın 
hazırlık sürecinde çıkabilecek veri ihtiyacı mümkün olduğunca hazırlık safhasında karşılanmıştır. Verilerin 
hangi birim tarafından sağlanıp ne zaman kullanılacağı belirlenmiştir.

Tüm birimlerin çalışmalara azami destek sağlanmasına ilişkin iç genelgeler hazırlanarak duyurulmuştur. 
Hazırlık programı ve süreçleri üniversite internet sayfasında da yayımlanmıştır.