3.1 KURUMSAL TARİHÇE

 

3. DURUM ANALİZİ

26

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

DUR

U

M ANALİZİ

Durum analizi ile üniversitenin kendini ve çevresini daha iyi tanıması ve stratejik planlamanın diğer 
aşamalarına güçlü bir temel oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, üniversitenin mevcut kapasitesinin 
belirlenmesi ve ileriye dönük olarak tutarlı faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli analizler yapılmıştır.

Ahi Evran Üniversitesi 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Kanununa ek 56’ncı madde kapsamında 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanun ile kurulmuştur. 
Kırşehir’de bir devlet üniversitesi olarak kurulan Ahi Evran Üniversitesinin öğrenim dili Türkçedir. 

Üniversitenin kuruluşuna temel teşkil eden Kırşehir Erkek Öğretmen Okulu 1961 yılında açılmıştır. Bu okul, 1974-
1975 eğitim-öğretim yılında Kırşehir Eğitim Enstitüsüne, 1982 yılında ise 2 yıllık Kırşehir Eğitim Yüksekokuluna 
dönüştürülerek, Gazi Üniversitesi bünyesindeki Gazi Eğitim Fakültesine bağlanmıştır. 1988 yılına gelindiğinde 
öğrenim süresi 4 yıla çıkarılan okul, 1992 yılında Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi adını almıştır.

Yine üniversitenin kuruluşunda faaliyet gösteren Kırşehir Meslek Yüksekokulu ise 1976 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı Yaygın Yükseköğretim Kurulu Örgün Yükseköğretim Dairesi’ne bağlı olarak eğitim öğretime açılmıştır. 
Bu okul, 1982 yılında 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede yapılan değişiklikle Gazi Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 17 Mart 2006 tarih ve 76111 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı Kanunla, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat 
Kanununa ek madde eklenerek, okul Ahi Evran Üniversitesine bağlanmıştır. Kırşehir Meslek Yüksekokulu 20 
Şubat 2014 tarihinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye
ayrılmıştır.

Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi, 11 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. 
2 Kasım 1996 tarih ve 8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Kırşehir 
Sağlık Yüksekokulu 24 Ocak 1997’de Kırşehir Sağlık Lisesi’nin devralınması ile faaliyete başlamıştır. Yine 
üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Fen Edebiyat Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 5 Kasım 
1999 tarihinde Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuşlardır. Kaman Meslek Yüksekokulu 23 Ocak 1998 
tarihinde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ise 13 Temmuz 
2000 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuşlardır. Kaman Meslek Yüksekokulu, 4 Nisan 
2003 tarihinde yapılan protokol ile Gazi Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Mucur Meslek Yüksekokulu 25 Aralık 
2002, Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu 14 Ocak 2005, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ise 17 Mart 
2006 tarihlerinde Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulmuşlardır.

Yukarıda kuruluşları hakkında bilgi verilen ve Gazi Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak 
faaliyet gösteren birimler, 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanun ile kurulan Ahi Evran Üniversitesine 
bağlanmışlardır. Kuruluşundan sonra ise üniversite bünyesinde 29 Mayıs 2007 tarihinde Tıp Fakültesi ile 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 23 Mayıs 2008 tarihinde ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. 
Bu birimleri 24 Nisan 2011 tarihinde kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi