27

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

ile 25 Haziran 2012 tarihinde kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi takip etmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesinin adı 
25 Mart 2013 tarihinde Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Ahi Evran Üniversitesi 
bünyesinde 20 Şubat 2014 tarihinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; 8 Nisan 2016 tarihinde ise İslami
İlimler Fakültesi ile Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur.

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

8

3

5

7

16

• 

Eğitim Fakültesi 

• 

Fen Edebiyat Fakültesi 

• 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 İslami İlimler Fakültesi

• 

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 

• 

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 

 Tıp Fakültesi 

 Ziraat Fakültesi

 •

 

Fen Bilimler Enstitüsü 

• 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

• 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 

• 

Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

• 

Sağlık Yüksekokulu  

•  

Yabancı Diller Yüksekokulu

 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu 

• 

Kaman Meslek Yüksekokulu 

• 

Mucur Meslek Yüksekokulu 

• 

Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

• 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

• 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

• 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 

• 

Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

• 

Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 

• 

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

• 

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

• 

Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

• 

Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi 

• 

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

• 

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 

• 

Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

• 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

• 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (AESEM)

 • 

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) 

• 

Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

• 

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 

• 

Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi

FAKÜLTE

ENSTİTÜ

YÜKSEKOKUL

MESLEK YÜKSEKOKULU

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ