41

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜK

DAYANAK

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR

1-) Örgün eğitim: Yükseköğretim 
kurumuna devam eden öğrencinin 
çeşitli nedenlerle tutuklanması 
ya da hüküm giymesi veya ceza 
infaz kurumunda kalmaktayken 
üniversiteyi kazanması durumunda, 
okul idarelerinin kabul etmesi 
koşuluyla, gerekli güvenlik önlemleri 
altında sınavlara katılması sağlanır. 
Çeşitli nedenlerle ceza infaz 
kurumlarında, okullarına devam 
edemeyen öğrencilerin müracaat 
etmeleri hâlinde, öğrenim haklarının 
saklı tutulması için yükseköğretim 
kurumları nezdinde girişimlerde 
bulunulur.

1-) Gözlem ve 
Sınıflandırma 
Merkezleri Yönetmeliği 
29.madde b bendi

Hüküm giyme 
sebeplerine 
bakılmaksızın hükümlü 
öğrencilerin diğer 
öğrencilerle birlikte aynı 
ortamda bulunması, 
hem öğrencileri hem de 
öğretim elemanlarını 
tedirgin etmektedir. Bu 
öğrencilerin alınması 
savcılık tarafından 
talep edilmektedir. 
Öğrencinin gecikmesi 
veya herhangi bir derse 
girmemesi öğretim 
elemanlarını zor 
durumda bırakmaktadır. 
İzin konusunda öğretim 
elemanlarından 
talepte bulunmaları 
rahatsızlık vermektedir. 
Araç ve cep telefonu 
kullanmaları yasak 
olmalarına rağmen, 
okul sınırları içinde 
bu unsurlara kolayca 
ulaşabilmeleri tedirgin 
etmektedir.

Yönetmeliğin de verdiği 
yetkiye dayanılarak, 
hükümlülerin öğrencilik 
hakları saklı kalmak 
koşulu ile ceza 
infazı sona erdikten 
sonra öğretime 
devam etmelerine 
izin verilmelidir. 
İzin koşulları, hangi 
makam tarafından ne 
durumda verileceği 
mevzuatta açık olarak 
belirtilmelidir.

2-)  “Mümkün olan her durumda 
hükümlülerin ceza infaz kurumları 
dışında eğitime katılmasına izin 
verilmelidir.”

2-) Ceza Ve Tevkif Evleri 
Genel Müdürlüğü 
Genelge No:46/1
Eğitim İlkeleri Başlığı 3. 
Madde k Bendi