45

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

29. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği

30. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Yönetmeliği

31. Yükseköğretim Kurumlarında Sağlık Kültür ve 

Spor İşleri Uygulama Yönetmeliği

32. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle 

Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

33. Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin 

Yönetmelik

34. Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

35. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav 
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik

36. Mal Bildirimi Yönetmeliği

37. Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

38. Ahi Evran Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap 

Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Yönetmeliği

39. Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

40. Ahi Evran Üniversitesi Çevre Sorunları 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

41. Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama 

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

42. Ahi Evran Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

43. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliği

44. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

45. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

46. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

47. Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

48.  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında 

Yönetmelik 

49. Kamu Konutları Yönetmeliği

50. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

51. Yurt İçinde ve Dışında Görevlendirmelerde 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

52. Ahi Evran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 

Yönetmeliği

53. Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma ve 

Uygulama Laboratuvar Yönetmeliği

54. Ahi Evran Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği

55. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma 

Projeleri Hakkında Yönetmelik

56. Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin 

Kullanılan Hayvanların Refah Ve Korunmasına 
Dair Yönetmelik 

57. Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık 

Ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim 
Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden 
Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

58. İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik

59. Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği