3.4. Üst Politika Belgelerinin Analizi

46

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

ÜST POLİTİKA 

BEL

GELERİNİN ANALİZİ

1. Ahi Evran Üniversitesi 5806 Sayılı Kanunun 

Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönerge

2. Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönergesi (BAP)

3. Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve 

Yayın Etiği Yönergesi

4. Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Yayınları ve 

Projeleri Teşvik Yönergesi

5. Ahi Evran Üniversitesi Çift Anadal Programı 

Yönergesi

6. Ahi Evran Üniversitesi Denetim Yönergesi
7. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Komisyonu 

Yönergesi

8. Ahi Evran Üniversitesi Engelli Öğrencilere 

Yönelik Eğitim - Öğretim ve Sınav Uygulamaları 
Yönergesi

9. Ahi Evran Üniversitesi Erasmus Değişim 

Programı Yönergesi

10. Ahi Evran Üniversitesi Harcama İşlemleri 

Genelgesi

11. Ahi Evran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel 

Etik Kurulu Yönergesi

12. Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol Standartları 

Eylem Planı Raporu

13. Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali 

Kontrol Yönergesi

14. Ahi Evran Üniversitesi İmza Yetkilileri 

Yönergesi

15. Ahi Evran Üniversitesi Kamu Konut Yönergesi
16. Ahi Evran Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci 

Çalıştırma Programı Uygulama Esaslarına İlişkin 
Yönerge

17. Ahi Evran Üniversitesi Kütüphaneleri Çalışma 

Esasları Yönergesi

18. Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Programlarında Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi

19. Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci 

Danışmanlığı Yönergesi

20. Ahi Evran Üniversitesi Mali İşlemlerin Süreç 

Akış Planı

21. Ahi Evran Üniversitesi Mezunlar için Pedagojik 

Formasyon Sertifika Programı Yönergesi

22. Ahi Evran Üniversitesi Orta Öğretim Alan 

Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Program 
Yönergesi

23. Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Kantinleri, 

Kafeteryaları ve Diğer İşletme Kiralama ve 
Denetim Yönergesi

24. Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Konseyi 

Yönergesi

25. Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Konseyi 

Yönergesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmelik

26. Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesi

27. Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Plan Yönergesi

Üst politika belgelerinde belirlenen politikalara yönelik üniversiteyi ilgilendiren faaliyet alanlarına hizmet 
edecek şekilde stratejik plan amaç ve hedeflerin belirlenmesi için üst politika belgeleri taranarak analiz 
edilmiştir.

Hizmet Sunumunda Kullanılan Yönergeler