Mevzuat analizinin çıktılarından yararlanılarak idarenin sunduğu temel ürün ve hizmetler belirlenmiştir. 
Belirlenen ürün ve hizmetler Tablo 7’de gösterilmiştir. Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, 
amaç ve hedeflerin oluşturulması açısından önemli rol oynamaktadır.

 

3.5. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

 

Resim 3: 

Mezuniyet Konseri

48

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

FAALİYET ALANI ÜRÜN/

HİZMET LİSTE

 

Tablo 7: 

Faaliyet Alanı – Ürün / Hizmet Listesi

FAALİYET ALANI

ÜRÜN / HİZMETLER

1-Eğitim ve Öğretim

1.1. Ön lisans /Lisans/Lisansüstü Eğitim Hizmetleri
1.2. Mesleki Beceri Eğitim Hizmetleri
1.3. Uzaktan Eğitim Hizmetleri
1.4. İç ve Dış Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmeye Yönelik Hizmetler
1.5. Ulusal ve Uluslararası Öğrenci/Öğretim Elemanı Değişim 
Programları Hizmeti

2-Araştırma ve Geliştirme

2.1. Proje
2.2. Yayın
2.3. Deneysel Araştırmalar
2.4. Patent/Faydalı Model
2.5. Prototip Ürün Geliştirme
2.6. Bilirkişi ve Danışmanlık Hizmetleri
2.7. Araştırma Merkezleri Analiz Hizmetleri
2.8. Bilimsel Araştırmaları Destekleme Hizmetleri